شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم آزمایشگاهی رازی

نشریه رسمی دانشکده پزشکیِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 

 

این نشریه در قالب فصلنامه، به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) و منتشرکننده مقالات مرتبط با حوزه علوم آزمایشگاهی از قبیل: بیوشیمی، خون شناسی، میکروبیولوژی، ایمونولوژی، انگل شناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی، بیوتکنولوژی، ژنتیک، فیزیولوژی پزشکی و سایر موضوعات مرتبط با آزمایشگاه پزشکی می باشد.

 

مجله علوم آزمایشگاهی رازی پایبند به کلیه اصول کمیته بین الملی ویراستاران نشریات پزشکی و همچنین کمیته اخلاق در انتشارات پزشکی می باشد.

 

 مجله علوم آزمایشگاهی رازی انواع مقالات فارسی در قالب مقاله اصیل/ تحقیقاتی، مقاله مروری، گزارش کوتاه، گزارش موردی، نامه به سردبیر را به چاپ می رساند.